Bättre löneadministration med ett lönesystem

Efterfrågan på säkra och pålitliga lönesystem har ökat, särskilt bland medelstora och stora företag. I den här artikeln kan du lära dig mer om ett av de just nu bästa lönesystemen från Aditro. Ett säkert system som gör det betydligt enklare att se till att löneutbetalningarna blir korrekta.

Om du driver ett stort företag med dussintals, eller kanske till och med hundratals, anställda är det ett måste att ha ett bra lönesystem. Att administrera lönerna manuellt går visserligen i teorin, men det kommer troligtvis snabbt visa sig att det är en dålig idé när misstagen hopar sig. Anställda jobbar övertid, är hemma och är sjuka, slutar tidigare några dagar, tar ut semesterdagar och så vidare. Det är helt enkelt mycket att ha koll på. Aditro har utvecklat ett av de mest effektiva och säkra lönesystemen för stora och medelstora företag. Du hittar det på https://aditro.com/sv/lonesystem/, här kan du läsa vidare om vad Aditro kan hjälpa ditt företag med.

Undvik problem med ett bra lönesystem

Brister i lönesystemet kan skapa huvudvärk både för anställda och företag. Säkerhetsbrister riskerar leda till att uppgifter läcker ut till tredjepart och system som inte uppgraderas regelbundet kan leda till att företaget helt ovetande bryter lagar. Aditros lönesystem har flera fördelar:

  • Stöd för fler än 120 olika kollektivavtal.
  • Går att integrera med HR-system som Aditro Löns API.
  • Systemet är flexibelt, det går att anpassa exakt vilka delar av löneadministrationen som ska administreras.
  • Aditro jobbar kontinuerligt för att integrera olika AI-baserade system för att effektivisera lönehanteringen ytterligare.

Ett molnbaserat lönesystem

Aditros lönesystem är molnbaserat, det vill säga att det existerar utspritt på olika servrar. Det betyder att företagen som använder det inte själva behöver ha systemet på sina egna servrar. Det innebär i sin tur en rad olika fördelar, bland annat gör det systemet säkrare eftersom det alltid finns en backup. Om lönesystemet helt och hållet administreras på servrar på plats är risken för dataintrång och fel betydligt större. Säkerheten i Aditros system hanteras av deras eget team för systemhantering. På så sätt säkerställs systemets integritet så ingen obehörig kommer åt uppgifterna.