Många fördelar med kundvårdsystem (CRM)

Det finns många fördelar att som företag satsa på att skaffa sig ett integrerbart kundvårdssystem, som i dagligtal kallas för dess engelska förkortning CRM vilket står för customer relationship management. Här är några tips på varför.

Det är många som förespråkar användningen av olika sorters CRM-system för att förbättra relationen med kunderna och samtidigt öka sin egen omsättning eftersom dessa gör att arbetet mot kund kan flyta på smidigare. Till exempel skriver Upsales, som levererar just den här typen av lösningar, på sin hemsida att en stor fördel är att deras CRM kan kopplas samman med en rad andra system såsom orderhantering, tidrapportering och även kontakt- och företagsdatabaser på ett sätt som gör att den som använder systemet kan berika och se hela sin kunddata på en enda plats.

Vad är viktigt när du ska välja CRM system?

Det finns flera olika CRM lösningar att välja mellan och det kan vara svårt att veta vilken lösning som är den bästa för just sitt eget företag. Men som tur är finns det några saker du kan titta efter. I tidningen ComputerSweden tipsar man till exempel om att systemet du väljer ska vara integrerbart vilket betyder att systemets grundarkitektur måste vara lätt att anpassa och det ska vara enkelt att förstå sig på. Vid implementering av nya system av detta slag kan det därför vara värt att skicka både anställda och kunder på utbildning i hur systemet användas, eller i alla fall dem som ska använda sig av systemet.

Viktigt att välja uppdaterade system

Något som är viktigt att tänka på oavsett vilket typ av digitalt system ni använder som företag är att det ska ara enkelt att uppdatera. På senaste har det nämligen uppmärksammats att många av landet myndigheter opererar i utdaterade och omoderna system vilket bland annat Aftonbladet rapporterar om. Och enligt Ny Teknik rekommenderar nu Riksrevisionen som granskat myndigheternas system och digitala hjälpmedel att regeringen behöver ta fram stöd som ska hjälpa till att möjliggöra en fortsatt digitalisering. Risken med utdaterade och föråldrade IT-system är nämligen att det blir svårt att upprätthålla en bra informationssäkerhetsnivå och försvårar för den som arbetar i systemet att faktiskt kunna prestera det denne ska.