Så blir schemaläggningen effektivare

Att lägga schema är ibland komplicerat och när du väl har fått till det blir någon sjuk och du får börja om. Med ett schemaläggningssystem blir allt mycket enklare. Du får en bra överblick och ett verktyg som underlättar arbetet och dessutom kan medarbetarna inkluderas i schemaläggningen.

Om du någon gång har lagt schema för hand vet du hur komplicerat det är att försöka tillfredsställa allas behov. Det tar också väldigt mycket tid i anspråk, speciellt om du är i expansionsfasen av ditt företag. För att underlätta schemaläggningen är ett tips att du har ett schemaläggningsprogram online. Detta är både för att du som administratör och dina medarbetare ska kunna ha tillgång till det var som helst. Ett bra schemaläggningssystem är Timezynk.com som går att anpassa helt efter din verksamhet. Utöver schema kan du hantera kunder och arbetsuppgifter samt kommunicera med medarbetare om du önskar. Ett bra schemaläggningsprogram kan också underlätta de snabba svängningarna som ibland sker när någon blir sjuk, ber om ledigt eller viktig kompetens saknas.

”Schemat och närvarorapportering kan då göras digitalt hemifrån.” Läs mer här

Effektivare schemaläggning

Det kan vara en bra idé att ha en app där medarbetarna kan se sitt schema, stämpla in och ut samt kunna besvara eventuella förfrågningar om att arbeta. Ett schemaläggningssystem är inte bara bra för dig som arbetsgivare utan du ger även medarbetarna större flexibilitet och valmöjligheter om de också kan använda programmet. I ett sådant system kan du även låta medarbetarna själva få fyll i önskade arbetspass vilket kan göra bemanningen och schemaläggningen betydligt enklare.