Stor bostadsbrist i Skåne

Det råder en stor bostadsbrist i stora delar av landet och inte minst i Skåne. Ett av de stora problemen är oviljan att bygga billiga hyresrätter för den breda massan. De bostäder som byggs är antingen bostadsrätter eller hyresrätter med dyr hyra. Så vad går det egentligen att göra åt bostadsbristen i Skåne?

En av de stora politiska frågorna i nuläget är bostadsbristen. Det kommer inte sällan rapporter om unga som tvingas bo hemma hos föräldrarna långt upp i åldrarna och socialt utsatta som hamnar på gatan. Politikerna försöker därför presentera nya lösningar som ska lösa bostadsbristen framöver. Det är inte bara själva byggandet som ska klubbas igenom. Även byggavfall måste hanteras på ett korrekt och miljövänligt sätt. Med containrar, kärl, materialleverans, sugbilstjänster, höghöjdslyft och produkter för hantering av farligt avfall, täcker vi in hela spektrat inom avfallshantering och återvinning. Börja att Läs mer om bigbag här om du vill veta hur det fungerar.

Så byggs det för framtiden

Cityscape,Of,A,Residential,Area,With,Modern,Apartment,Buildings,,NewEtt problem som uppmärksammades i Lomma men som genomsyrar hela Skåne är oviljan att bygga hyresrätter för socialt utsatta grupper. Sydsvenskan skriver

”Andelen planerade hyresrätter är för låg och för liten hänsyn tas till grupper som äldre, funktionshindrade och nyanlända”.
Moderaterna som styr har dock valt att inte backa från kritiken. Det ser alltså ut som Skåne kommer fortsätta ha bostadsbrist i framtiden och att fokus kommer vara på dyrare bostäder. De flesta partier kommer säkerligen presentera nya lösningar inom kort med tanke på att det är val 2022.