Höj säkerheten på ditt företags kontor

Det spelar ingen roll vilken typ av arbetsplats du jobbar på – säkerhetsaspekten är viktig. I den här artikeln kan du läsa mer om säkerhet med fokus på yttre hot. Till exempel hur ni kan förbättra säkerheten med ett elektroniskt passersystem.

När gjordes den senaste översynen av säkerheten på din arbetsplats? Många arbetsplatser drivs under föreställningen att verksamheten är ohotad. Det krävs dock inte mer än att någon aktör lyckas klura ut att informationen ni sitter på kan vara av värde för att förutsättningarna ska förändras. I de lägena är det bäst att vara förberedd innan någonting inträffar. Det gäller både hur ni hanterar den fysiska säkerheten på kontoret, såväl som hur ni hanterar datasäkerheten.

Säkerställ datasäkerheten och den fysiska tryggheten

Ett av de effektivaste sätten att säkerställa att inga obehöriga tar sig in i ditt företags kontorslokaler är att investera i elektroniska passersystem, ett system som har många fördelar. Förutom att ett passersystem gör det svårare för obehöriga att komma in blir det också lättare för er att hålla koll på vilka som rör sig i lokalerna. Fördelen med det är till exempel att brandsäkerheten ökar då ni enkelt ser exakt hur många personer som passerat in och ut under dagen.

Hos de flesta företag finns det både information och tillgångar som är värdefulla. Bland informationen kan det finnas sådant som inte får läcka vare sig för din eller dina kunders skull. Ett kundregister kan till exempel vara ovärderligt för din verksamhet, samtidigt som det innehåller uppgifter som kan skada kundernas integritet. Det är något ni måste skydda i flera steg. Det handlar förstås dels om att ni har välutvecklade rutiner för att skydda er data dels om brandväggar och lösenord som förhindrar obehöriga från att ta sig in i era interna nätverk. Det är en god idé att vända sig till ett företag som är experter på IT-säkerhet. Även när det gäller data är det dock viktigt att företagets lokaler är fysiskt skyddade.

Brister i säkerheten och Socialtjänsten som exempel

Nyligen undersökte ett antal svenska myndigheter arbetsmiljön hos en mängd företag ute i landet. De kunde konstatera att så många som 7 av 10 av företagen som kontrollerades hade en eller flera brister i arbetsmiljön. Det rapporterar Aftonbladet. Bristerna de hittade berörde i många fall säkerhetsaspekter.

Socialtjänsten är ett exempel på en väldigt utsatt verksamhet. I det fallet handlar det främst om att deras klienter är människor i utsatta situationer, ibland desperata. Det ställer extra höga krav på säkerheten. Det var för ungefär tiotalet år sedan som personalen inom Socialtjänsten började ställa hårdare krav på säkerheten i sina lokaler. Saker och ting började då förändras. Till största del handlade det om fysiska säkerhetsrutiner. Socialtjänsten började använda sig av elektroniska passersystem. De började också anpassa inredningen på kontoret på sätt som skulle säkerställa handläggarnas trygghet. Det gällde att varje enskild handläggare alltid skulle ha ryggen fri och kunna komma ut ur kontoret om den person de för tillfället samtalade med skulle börja uppträda hotfullt. Fler företag börjar dra lärdomar av det.

Hos Verksamt.se kan du hitta ett antal bra guider för hur ni kan utveckla säkerhetstänket på ditt företag.