Skåne – bäst i Sverige för företagare?

Skåne presterar år efter år i topp när det gäller att erbjuda ett företagsvänligt klimat. Goda geografiska förutsättningar och stora kunskaper hos organisationer som söker främja tillväxten i regionen är några av faktorerna som ligger bakom.

Det går uppenbarligen riktigt bra för företagare i Skåne, och är du en av dem är det bara att gratulera. Sedan flera år tillbaka rankas regionen högt i undersökningar över vilka regioner det är bäst att driva företag i. Självklart spelar närheten till Danmark och resten av Europa stor roll för den ekonomiska utvecklingen, vilket i realiteten förvandlar Skåne till navet för svenskt näringsliv. Hur bra det går för ett företag går enkelt att se på ett företagsregister som www.guldbolag.se/, en sida med enkel tillgång till finans- och andra typer av relevant data kring företagen i regionen. Allt tyder på att framtida sökningar i finansiella register kommer att avslöja ett gott klimat för näringslivet i Skåne.

Mer tillväxt att vänta för Skåne

händerSkåne är alltså en av de bästa regionerna i Sverige att driva företag. År 2017 var ett toppår då hela tre skånska kommuner kvalade in bland Sveriges 10 bästa att driva företag i. Sedan 2018 har dessutom skåneregionen en chef från samma region, Carina Centrén, som med djupa kunskaper om skånskt affärsliv har förmågan att driva på utvecklingen i regionen ytterligare.

Om du själv går i funderingar kring att starta upp en egen verksamhet i Skåne finns det hjälp att ta del av. Bäst överblick över olika typer av regionala åtgärder som kan hjälpa dig hittar du hos Verksamt.se, en hemsida som drivs i samarbete mellan olika svenska myndigheter. De listar en mängd olika samarbetspartners som har som mål att stödja nya företagare. Glöm inte heller bort att registrera dig hos Guldbolag.se för att synas för andra aktörer som kan hjälpa ditt företag att växa.