Varför anlita en revisionsbyrå?

Det finns flera anledningar till varför det kan vara värt att anlita en revisionsbyrå till exempel för att få koll på företagets finanser. Men något som blir allt vanligare är att externa revisionsbyråer anlitas i syfte att granska olika företags ekonomiredovisningar när det uppkommit misstanke om att allt inte står rätt till – och upptäcka finans- och skattefusk.

En starkt bidragande faktor till varför det kan vara smart att anlita en revisionsbyrå är att få en objektiv blick på företagets finanser och på så vis kunna upptäcka felaktigheter som annars skulle missas. Till exempel anlitades revisionsbyrån Grant Thornton av Umeå kommun när kommunen själva inte kunde utreda och sammanställa kostnaderna för sin hemtjänst vilket gjorde det lättare att få en oberoende utredares insikt i det hela. Annan orsak till utredning är när korruption eller fusk misstänks, vilket enklast upptäcks vid en djupare revision. Då genomförs en så kallad ’forensic audit’ där man verkligen djupdyker i vart alla pengar tar vägen och är vanligt förekommande när fusk misstänks i olika typer av välgörenhetsinsamlingar. Om fusk upptäcks kan man sedan vidta åtgärder vilket var precis vad organisationen Sida fick göra 2019 när fusk hittades hos deras största bidragstagare som får miljonbelopp varje år, något som Aftonbladet skrev om.

Fördelarna med en revisionsbyrå

Som nämnt finns många anledningar till att anlita en revisionsbyrå, såsom att hitta och döma fuskare. Men det kan även vara bra för att hålla koll på hur företaget går rent ekonomiskt. Till vissa saker kan det till exempel vara smidigt att låta en expert göra jobbet när du själv kanske inte hinner eller är kunnig på området. Det vara till exempel:

  • Bokföring
  • Revision
  • Redovisning

Likaså kan det vara skönt att låta en expert sköta det finansiella så att du själv och dina medarbetare kan fokusera på kärnverksamheten. Det gör också att du kan få goda råd av någon som kan förutse vissa kostnader och varna för olika typer av fallgropar. Med andra ord handlar revision inte bara om att ta fast fusk och korruption utan även om att hjälpa till att driva ditt företag framåt med rätt ekonomiska förutsättningar.