Så följer du bokföringsreglerna enkelt

När du driver en enskild firma behöver du bokföra alla ekonomiska händelser. Detta gäller även för andra företagsformer. Att upprätta en bokföring är du skyldig att göra enlig lagen. Men det finns bra verktyg och knep som gör bokföringen okomplicerad.

Enligt lag är du som egenföretagare skyldig att upprätta en bokföring varje år. Detta gäller även för de personer som driver aktiebolag, handels- eller kommanditbolag eller en ekonomisk förening. Oavsett företagsform är alla bokföringsskyldiga. En enkel bokföring enskild firma är det bästa för att göra det smidigt. Det är ingen idé att göra det krångligare än vad det behöver vara när det kommer till bokföring och eget företag.

Tips för en enklare och smidigare bokföring:

  • Hitta en bra och enkelt bokföringsprogram.
  • Bokför kostnader och utgifter direkt.
  • Gör rätt från början.
  • Be om hjälp om du inte har rätt kunskap.

Bokföring enligt lagen

Det är alltid du som företagsägare som har det yttersta ansvaret när det kommer till bokföringen. Även om du anlitar någon som hjälper dig behöver du ha koll på bokföringen. Du som företagare är enligt lagen skyldig att bokföra alla affärshändelser som sker i företaget. Det är en bra idé att göra det löpande allt eftersom affärshändelser sker. Allt av ekonomisk art som påverkar företaget behöver bokföras. Det ska även finnas verifikationer i bokföringen gällande alla bokföringsposter. Det vill säga att det ska grunda sig på en skriftlig handling eller underlag. Varje år ska du även ett årsbokslut upprättas eller en årsredovisning. Detta ska sedan sparas i ett ordnat skick i minst sju år. Det är brottsligt att inte följa reglerna som finns.

Gör bokföringen lätt med rätt verktyg

Det är inte bara av ondo att göra en bokföring. Du kan som egenföretagare få en hel del bra information genom den. Bokföringen visar svart på vitt hur företagets ekonomi mår. Du kan utifrån den ta välgrundade beslut för företaget och hur du ska ta verksamheten framåt. Ju mindre företaget och verksamheten är desto enklare är det att göra en bokföring. Med rätt bokföringsprogram kan du dessutom förenkla en hel del. När du har rätt verktyg kan du med lätthet följa det uppsatta reglerna som finns för bokföring.